Web Hosting

Gói dùng thử 07 ngày
 • 1GB
  Dung lượng
 • 40GB
  Băng thông
 • 2
  Add-on Domain
 • 5
  SQL Databases
 • Không giới hạn
  Sub-Domain
 • Không giới hạn
  Park Domain
 • 20%
  CPU tối đa được sử dụng
 • 512MB
  Memory tối đa được sử dụng
VH-01
 • 1GB
  Dung lượng
 • 40GB
  Băng thông
 • 2
  Add-on Domain
 • 5
  SQL Databases
 • Không giới hạn
  Sub-Domain
 • Không giới hạn
  Park Domain
 • 20%
  CPU tối đa được sử dụng
 • 512MB
  Memory tối đa được sử dụng
VH-02
 • 2GB
  Dung lượng
 • 80GB
  Băng thông
 • 4
  Add-on Domain
 • 10
  SQL Databases
 • Không giới hạn
  Sub-Domain
 • Không giới hạn
  Park Domain
 • 20%
  CPU tối đa được sử dụng
 • 1024MB
  Memory tối đa được sử dụng
VH-03
 • 5GB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 6
  Add-on Domain
 • 15
  SQL Databases
 • Không giới hạn
  Sub-Domain
 • Không giới hạn
  Park Domain
 • 25%
  CPU tối đa được sử dụng
 • 1536MB
  Memory tối đa được sử dụng
VH-04
 • 10GB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 8
  Add-on Domain
 • 20
  SQL Databases
 • Không giới hạn
  Sub-Domain
 • Không giới hạn
  Park Domain
 • 25%
  CPU tối đa được sử dụng
 • 2048MB
  Memory tối đa được sử dụng