License cPanel

cPanel cho VPS
 • CentOS, CloudLinux...
  Hệ điều hành hỗ trợ
 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản cho VPS
  Hỗ trợ
 • 300.000đ/tháng
  Thanh toán theo tháng
 • 3.500.000đ/năm
  Thanh toán theo năm
cPanel cho Server
 • CentOS, CloudLinux...
  Hệ điều hành hỗ trợ
 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản cho Server
  Hỗ trợ
 • 900.000đ/tháng
  Thanh toán theo tháng
 • 9.000.000đ/năm
  Thanh toán theo năm