Colocation

ODS IDC

 • Không gian chuẩn 2U

 • Máy điện dự phòng

 • Điều hoà nhiệt độ

 • Cổng trong nước 100Mbps

 • Quốc tế 4Mbps

 • Nguồn điện 400W

 • Ra vào DataCenter 24x7

 • Băng thông 100MBps

 • Miễn phí KVM over IP

 • Hỗ trợ 24x7x365

  A partire da
  $65.00USD
  Mensile
  $40.00 Costo di installazione
  Ordina subito
  FPT IDC

 • Không gian chuẩn 1U

 • Máy điện dự phòng

 • Điều hoà nhiệt độ

 • Cổng trong nước 100Mbps

 • Quốc tế 10Mbps

 • Nguồn điện 400W

 • Ra vào DataCenter 24x7

 • Băng thông 100MBps

 • Miễn phí KVM over IP

 • Hỗ trợ 24x7x365

  A partire da
  $75.00USD
  Mensile
  $40.00 Costo di installazione
  Ordina subito
  VIETTEL IDC

 • Không gian chuẩn 1U

 • Máy điện dự phòng

 • Điều hoà nhiệt độ

 • Cổng trong nước 100Mbps

 • Quốc tế 10Mbps

 • Nguồn điện 400W

 • Ra vào DataCenter 24x7

 • Băng thông 100MBps

 • Miễn phí KVM over IP

 • Hỗ trợ 24x7x365

  A partire da
  $75.00USD
  Mensile
  $40.00 Costo di installazione
  Ordina subito
  VNPT IDC

 • Không gian chuẩn 1U

 • Máy điện dự phòng

 • Điều hoà nhiệt độ

 • Cổng trong nước 50Mbps

 • Quốc tế 4Mbps

 • Nguồn điện 400W

 • Ra vào DataCenter 24x7

 • Băng thông 100MBps

 • Miễn phí KVM over IP

 • Hỗ trợ 24x7x365

  A partire da
  $75.00USD
  Mensile
  $40.00 Costo di installazione
  Ordina subito