License DirectAdmin

DirectAdmin theo tháng
 • CentOS, CloudLinux, Fedora, FreeBSD
  Hệ điều hành hỗ trợ
 • VPS hoặc Server
  Áp dụng
 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản cho VPS
  Hỗ trợ
 • 200.000đ/tháng
  Thanh toán theo tháng
 • 2.000.000đ/năm
  Thanh toán theo năm
DirectAdmin Lifetime
 • CentOS, CloudLinux, Fedora, FreeBSD
  Hệ điều hành hỗ trợ
 • VPS hoặc Server
  Áp dụng
 • Miễn phí cài đặt, tối ưu cơ bản cho VPS
  Hỗ trợ
 • 2.500.000đ
  Thanh toán một lần duy nhất