Categorias

Bản quyền (1)

Các kiến thức cơ bản về sử dụng và quản lý các phần mềm bản quyền

Hosting (7)

Các kinh nghiệm bổ ích và các lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng hosting

Pre-Sales Questions (2)

Các vấn đề, các câu hỏi về dịch vụ thường gặp

Tên miền (1)

Các kiến thức cơ bản quản lý và sử dụng tên miền

VPS & Máy chủ (13)

Các kiến thức, kinh nghiệm quản trị máy chủ ảo và máy chủ

Os Mais Populares

 Optimizing Your vBulletin Forum To Run Faster

Move Attachments to the File System First go to the cPanel's File Manager and create an...

 Cách đăng ký và sử dụng Google Apps !

Để làm được điều này domain của bạn phải hỗ trợ DNS manage ( Add A Record / Cname / MX ). Hoặc...

 install g++ on CentOS

g++ is often necessary for building various packages. But It’s quite hard to install it in...

 Khắc phục lỗi Internal Error 500 !

+ Nguyên nhân 1:Do chmod sai: Server chỉ cho phép xem trên trình duyệt trực tiếp vào các file có...

 Setup & disable unused services on CentOS

Step 1: Now we will remove all software groups, to get Centos to a minimum Step 1.1: Run...