Colocation

Cho thuê chỗ đặt Máy chủ tại Datacenter uy tín ở Việt Nam, đường truyền nhanh, ổn định, miễn phí KVM over IP, hỗ trợ cài đặt nhanh chóng

Colocation-01
 • 2U Không gian chuẩn
 • 400W Công suất điện
 • 01 Địa chỉ IPv4
 • 1Gbps Cổng mạng
 • 100Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • KVM Remote Access
Colocation-02
 • 2U Không gian chuẩn
 • 400W Công suất điện
 • 01 Địa chỉ IPv4
 • 1Gbps Cổng mạng
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • KVM Remote Access
Colocation-03
 • 2U Không gian chuẩn
 • 400W Công suất điện
 • 01 Địa chỉ IPv4
 • 1Gbps Cổng mạng
 • 100Mbps Băng thông trong nước
 • 15Mbps Băng thông quốc tế
 • KVM Remote Access
Colocation-04
 • 2U Không gian chuẩn
 • 400W Công suất điện
 • 01 Địa chỉ IPv4
 • 1Gbps Cổng mạng
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 15Mbps Băng thông quốc tế
 • KVM Remote Access