KVM VPS

KVM VPS tại Việt Hosting được xây dựng trên nền tảng ảo hóa KVM, sử dụng 100% ổ cứng NVMe & Enterprise SSD RAID-10 có tốc độ đọc ghi nhanh, tài nguyên VPS được phân chia độc lập đảm bảo luôn hoạt động ổn định, có sẵn nhiều hệ điều hành cho khách lựa chọn, bảng điều khiển VPS có giao diện trực quan dễ sử dụng

KVM VPS 01
 • 02 vCPU
 • 2GB RAM
 • 30GB SSD RAID-10
 • 01 IP Address
 • 100Mbps / 32Mbps Network
 • Unmetered Bandwidth
 • No Auto Backup
KVM VPS 02
 • 04 vCPU
 • 6GB RAM
 • 40GB SSD RAID-10
 • 01 IP Address
 • 100Mbps / 32Mbps Network
 • Unmetered Bandwidth
 • No Auto Backup
KVM VPS 03
 • 06 vCPU
 • 8GB RAM
 • 60GB SSD RAID-10
 • 01 IP Address
 • 100Mbps / 32Mbps Network
 • Unmetered Bandwidth
 • No Auto Backup
KVM VPS 04
 • 08 vCPU
 • 16GB RAM
 • 120GB SSD RAID-10
 • 01 IP Address
 • 100Mbps / 32Mbps Network
 • Unmetered Bandwidth
 • No Auto Backup