Tôi đang là khách hàng, muốn đổi plan đang sử dụng sang plan khác phải làm sao ?

Đối với các khách hàng đang sử dụng nếu muốn chuyển sang gói khác nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ được tính như sau:

Số phí cần thanh toán = (Số tháng muốn đăng ký cho plan mới x giá tiền hàng tháng của plan mới) - [ Số tiền đã đóng - (Số tháng đã sử dụng plan đang sử dụng x giá tiền hàng tháng của plan dang sử dụng)]

Tỉ giá: $1 = 20,000 VND

Sau khi thanh toán phí chênh lệch các bạn liên hệ để được chuyển theo yêu cầu.

  • 21 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Quy định sử dụng dịch vụ tại viethosting.vn như thế nào ?

ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ   1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN Chào...