Cách đăng ký và sử dụng Google Apps !

Để làm được điều này domain của bạn phải hỗ trợ DNS manage ( Add A Record / Cname / MX ). Hoặc bạn có thể dùng qua các dịch vụ DNS Free như EveryDNS.NET, khi đã đủ điều kiện thì có thể bắt đầu.

Bước 1:

Đang ký tài khoản Google Apps tại:

http://www.google.com/a/cpanel/domain/new

Chọn khoảng 50 tài khoản

Bước 2:

Sau khi đăng ký xong tài khoản cho domain của bạn ở đó thì bạn vào trang quản lý của Google Apps để Active Dịch vụ.

* Verify your domain ownership

Bạn có thể chọn hình thức Upload an HTML file hoặc Change your Cname Record

Làm theo yêu cầu của nó, sau đó bấm Verify. Xong bước này.

* Active Mail - bước này quan trọng.

Với domain có dns manager, bạn có thể add A Record như sau:

www ---> IP Host bạn đang xài
@ ---> IP Host bạn đang xài
subdomain ---> IP Host bạn đang xài

Điều này đảm bảo bạn vẫn dùng host bình thường. Để xài Email với google apps thì bạn tạo các MX record cho domain của theo như sau:

@tendomaincua ban.com ---> ASPMX.L.GOOGLE.COM. Priority 10
@tendomaincua ban.com ( hoặc @ ) ---> ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM. Priority 20
@tendomaincua ban.com ( hoặc @ ) ---> ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM. Priority 20
@tendomaincua ban.com ( hoặc @ ) ---> ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM. Priority 30
@tendomaincua ban.com ( hoặc @ ) ---> ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM. Priority 30
@tendomaincua ban.com ( hoặc @ ) ---> ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM. Priority 30
@tendomaincua ban.com ( hoặc @ ) ---> ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM. Priority 30

Sau khi hoàn thành xong bước trên bạn vào trang quản lý Google Apps để Verify cho phần Active Mail.

Bước 3:

Đối với hosting hiện nay, thường dùng là Cpanel. Nếu bạn có quyền Root / Reseller có thể access vào Edit DNS Zone thì bạn vào đó, xóa tất cả các Record liên quan đến MX đi. Sau đó thêm MX record mới như sau:

Domain: tendomaincuaban.com ( không thêm www )
TTL: mặc định 14400
Record Type: MX
Ô Priority: 10
Ô kế là Record Mail server:

Làm theo các này lần lượt cho 5 Record Mail Server:

Mail Server:

ASPMX.L.GOOGLE.COM. --> Priority: 10

ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM. --> Priority: 20

ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM. --> Priority: 30

ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM. --> Priority: 40

ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM. --> Priority: 50

Với đối tượng xài Shared Cpanel Hosting:

1. Đăng nhập vào Cpanel.
2. Vào phần Mail.
3. Chọn Modify Mail Exchanger (MX Entry). Bạn sẽ thấy danh sách các MX records.
4. Chọn Change an MX Entry.
5. Trong khung Change MX for... bạn điền ASPMX.L.GOOGLE.COM.
6. Chọn Change.

  • 47 Users Found This Useful
Was this answer helpful?