Một số cách tạo redirect

Để redirect từ dạng http://domain.com sang http://domain.com/folder hoặc http://domainnew.com có khá nhiều cách, ở đây xin giới thiệu với các bạn một vài cách đơn giản để làm việc này:

1. Dùng file index.php

Các bạn tạo file index.php đặt vào thư mục bạn muốn redirect sang trang khác, ví dụ muốn redirect từ http://domain.com sang http://domain.com/folder thì các bạn đặt file index.php vào thư mục public_html, nội dung file index.php như sau:

<?php

error_reporting(0);
header( 'refresh: 0; url=http://domain.com/folder/' );
die();
?>

2. Dùng file .htaccess

Các bạn tạo file .htaccess với nội dung sau và đặt vào thư mục public_html:

RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^\/$ [NC]
RewriteRule ^.*$ "\/
folder\/" [R=301,L]

  • 19 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Optimizing Your vBulletin Forum To Run Faster

Move Attachments to the File System First go to the cPanel's File Manager and create an...

Khắc phục lỗi Internal Error 500 !

+ Nguyên nhân 1:Do chmod sai: Server chỉ cho phép xem trên trình duyệt trực tiếp vào các file có...

Hướng dẫn khắc phục lỗi không tương thích của joomla 1.0.x trên php 5.3.x

Hiện tại phiên bản php 5.2.17 đã end of life, toàn bộ server share hosting của VietHosting đã...

Warning: Attempt to modify property of non-object in joomla\components\com_jomcomment\mambots.php on line 142

Warning: Attempt to modify property of non-object in joomla\components\com_jomcomment\mambots.php...

Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in parameter.php on line 83

Fix for ‘Warning: trim() expects parameter 1’ Error   Warning: trim() expects parameter 1 to be...