Articles

 Quy định sử dụng dịch vụ tại viethosting.vn như thế nào ?

ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ   1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN Chào...

 Tôi đang là khách hàng, muốn đổi plan đang sử dụng sang plan khác phải làm sao ?

Đối với các khách hàng đang sử dụng nếu muốn chuyển sang gói khác nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ được...