Bản quyền CloudLinux

CloudLinux OS là hệ điều hành *nix thương mại được thiết kế nhằm giúp các nhà cung cấp Hosting phân chia và giới hạn mức độ sử dụng tài nguyên đối với từng tài khoản riêng biệt. Với công nghệ LVE (Lightweight Virtual Environments),việc sử dụng tài nguyên của một tài khoản sẽ không làm ảnh hưởng đến các tài khoản khác trên cùng hệ thống, việc cô lập từng tài khoản sẽ góp phần làm tăng tính ổn định và bảo mật hơn cho hệ thống

CloudLinux OS
 • Không giới hạn Tên miền
 • VPS & Server License
 • Miễn phí Hỗ trợ cài đặt
CloudLinux OS (Server tại Việt Hosting)
 • Không giới hạn Tên miền
 • VPS & Server License
 • Miễn phí Hỗ trợ cài đặt
ImunifyAV+
 • Không giới hạn Tên miền
 • VPS & Server License
 • Miễn phí Hỗ trợ cài đặt
Imunify360
 • Không giới hạn Tên miền
 • VPS & Server License
 • Miễn phí Hỗ trợ cài đặt