Dedicated Server

Dịch vụ cho thuê Máy chủ riêng, máy chủ đặt tại Datacenter uy tín ở Việt Nam, cấu hình mạnh, miễn phí KVM over IP, đường truyền nhanh, ổn định, hỗ trợ cài đặt nhanh chóng

SERVER-01
 • 1x E5-2670 16x 2.6GHz CPU
 • 16GB RAM
 • 2x 240GB SSD
 • 01 IP Address
 • 100Mbps / 32Mbps Network
 • Unmetered Bandwidth
 • KVM Remote Access
SERVER-02
 • 2x E5-2670 32x 2.6GHz CPU
 • 128GB RAM
 • 8x 240GB SSD
 • 01 IP Address
 • 100Mbps / 32Mbps Network
 • Unmetered Bandwidth
 • KVM Remote Access
SERVER-03
 • 2x E5-2680v4 56x 2.4GHz CPU
 • 128GB RAM
 • 2x 480GB SSD
 • 01 IP Address
 • 100Mbps / 32Mbps Network
 • Unmetered Bandwidth
 • KVM Remote Access
SERVER-04
 • 2x E5-2680v4 56x 2.4GHz CPU
 • 128GB RAM
 • 8x 480GB SSD
 • 01 IP Address
 • 100Mbps / 32Mbps Network
 • Unmetered Bandwidth
 • KVM Remote Access