License Plesk

Plesk Web Admin

 • Giới hạn 10 tài khoản

 • Dành cho Server hoặc VPS

 • Hệ điều hành Windows, Linux ...

 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản

  Plesk Web Pro

 • Giới hạn 30 tài khoản

 • Dành cho Server hoặc VPS

 • Hệ điều hành Windows, Linux ...

 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản

  Plesk Web Host for VPS

 • Không giới hạn tài khoản

 • Dành cho Cloud Server hoặc VPS

 • Hệ điều hành Windows, Linux ...

 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản

  Plesk Web Host for Server

 • Không giới hạn tài khoản

 • Dành cho Dedicated Server

 • Hệ điều hành Windows, Linux ...

 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản