Quản trị Máy chủ

Quản trị Máy chủ chuyên nghiệp với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hosting và quản trị máy chủ, thực hiện cài đặt, tối ưu, xử lý các vấn đề kỹ thuật trên máy chủ

Quản trị cơ bản

Cài đặt hệ điều hành (01 lần/tháng)
Cài đặt phần mềm bản quyền
Cài đặt tường lửa cơ bản
Backup và chuyển dữ liệu
Tối ưu hệ thống (01 lần duy nhất)
VPS hoặc Server tại Việt Hosting

Quản trị nâng cao

Bao gồm gói quản trị cơ bản
Cài đặt và tối ưu tăng tốc hệ thống
Cập nhật hệ thống và xử lý lỗi
Kiểm tra hệ thống, theo dõi định kỳ
Bảo mật, vá lỗi và hạn chế tấn công
Đối với 01 VPS hoặc Server bất kì