Reseller Hosting

RH-01

 • Dung lượng 10GB

 • Không giới hạn băng thông

 • Có WHM & cPanel Control

 • Có Nameserver riêng

 • Tự tạo plan riêng

 • Tối đa 15 tài khoản

 • Backup hàng ngày & hàng tuần

 • Hỗ trợ 24x7x365

  RH-02

 • Dung lượng 20GB

 • Không giới hạn băng thông

 • Có WHM & cPanel Control

 • Có Nameserver riêng

 • Tự tạo plan riêng

 • Tối đa 25 tài khoản

 • Backup hàng ngày & hàng tuần

 • Hỗ trợ 24x7x365

  RH-03

 • Dung lượng 30GB

 • Không giới hạn băng thông

 • Có WHM & cPanel Control

 • Có Nameserver riêng

 • Tự tạo plan riêng

 • Tối đa 35 tài khoản

 • Backup hàng ngày & hàng tuần

 • Hỗ trợ 24x7x365

  RH-04

 • Dung lượng 70GB

 • Không giới hạn băng thông

 • Có WHM & cPanel Control

 • Có Nameserver riêng

 • Tự tạo plan riêng

 • Tối đa 50 tài khoản

 • Backup hàng ngày & hàng tuần

 • Hỗ trợ 24x7x365