Announcements

Cập nhật thông số và bảng giá dịch vụ

  • 22nd July 2019
Kính gửi quý khách hàng,   Hiện tại do chính sách giá điện nhà nước thay đổi, kèm theo đó còn sự thay đổi về cách tính chi phí bản quyền license từ phía đơn vị cPanel tính phí theo số lượng tài khoản hosting thay cho cách tính cũ tính theo IP Server hoặc VPS và tỉ giá ngoại ...
Continue reading