Announcements

Cập nhật chính sách và bảng giá dịch vụ

  • 12th January 2022
Kính gửi quý khách hàng,   Kể từ ngày 10-01-2022, Việt Hosting tiến hành cập nhật giao diện mới cho website và thực hiện bổ sung, điều chỉnh chính sách dịch vụ cũng như thực hiện một số thay đổi liên quan đến giá dịch vụ mà Việt Hosting cung cấp. Cụ thể như sau:   1. ...
Continue reading