Announcements

Thông báo gộp máy chủ dịch vụ Hosting

  • 19th October 2022
Kính gửi quý khách hàng, Kể từ 18h đến 24h ngày 19-10-2022, Việt Hosting sẽ tiến hành nâng cấp từ CloudLinux OS 7 lên CloudLinux OS 8 và gộp một số máy chủ dịch vụ Hosting - thông tin gộp máy chủ cụ thể như sau: Máy chủ IP: 103.234.38.35 ( DNS: ns5.it-4vn.com, ns6.it-4vn.com ) Máy chủ ...
Continue reading