Một số công cụ kiểm tra chất lượng Cloud VPS

  • Monday, 16th April, 2018
  • 19:29pm
Mình xin giới thiệu đến các bạn một số công cụ kiểm tra chất lượng cho Cloud VPS và máy chủ, nhằm giúp các bạn nắm rõ hơn về dịch vụ mình đang sử dụng tốc độ ổ cứng, CPU, RAM, đường truyền có tốt hay không ?

1. ZBench ( https://github.com/FunctionClub/ZBench )
Có thể tải dự phòng tại: http://mirrors.viethosting.com/tools/ZBench.sh

2. vpsbench ( https://github.com/mgutz/vpsbench )
Có thể tải dự phòng tại: http://mirrors.viethosting.com/tools/vpsbench.sh

3. vHWINFO ( https://github.com/rafa3d/vHWINFO

Có thể tải dự phòng tại: http://mirrors.viethosting.com/tools/vhwinfo.sh

4. bench-sh-2 ( https://github.com/hidden-refuge/bench-sh-2 )
Có thể tải dự phòng tại: http://mirrors.viethosting.com/tools/bench.sh

5. nench ( https://github.com/n-st/nench )
Có thể tải dự phòng tại: http://mirrors.viethosting.com/tools/nench.sh

6. speedtest-cli ( https://github.com/sivel/speedtest-cli )


Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn xác định rõ hơn được chất lượng dịch vụ mình đang sử dụng.


Chi tiết: https://viethosting.com/bai-huong-dan/7-mot-so-cong-cu-kiem-tra-chat-luong-cloud-vps/
« Back