Announcements

Hoàn tất việc chuyển đổi dữ liệu trên server 8.4 và server 8.153 !

  • 19th March 2012
Gửi các khách hàng, VIETHOSTING.VN xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng hiện nay các khách hàng sử dụng hosting và reseller hosting trên 2 servers: 112.78.8.4 và 112.78.8.153 đã được chuyển sang server mới đặt tại VDC với cấu hình: DELL R710 2x E5620 16x 2.4GHz, 32GB RAM, 6x 1TB HDD Raid ...
Continue reading